رشته بهداشت محیط ناپیوسته ورودی سال 96
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16
شنبه      

 

 
یکشنبه  

 

 

 

 

دوشنبه

پروژه

پروژه

تربیت‌بدنی 2

خانم‌ها

 تصفیه فاضلاب شهری

(مهندس علی بیگی)

 انقلاب

(دکتر مرادپور)

سه‌شنبه

طرح تأسیسات انتقال و توزیع آب

(مهندس دهداری)

 تصفیه آب

(مهندس امیری)

تربیت‌بدنی 2

آقایان

شبکه‌های جمع‌آوری  فاضلاب و آب‌های سطحی

(مهندس علی بیگی) 

 بازرسی و کنترل مواد غذایی

(مهندس هنرمند)

چهارشنبه  

زباله‌های خطرناک و صنعتی

(مهندس امیری) 

آزمایشگاه هیدرولیک

(خانم دکتر دهقانی)

 تصفیه فاضلاب صنعتی

(مهندس هنرمند)

 بهداشت پرتوها و حفاظت

(مهندس هنرمند)

پنج‌شنبه

 

       

منو

Template Design:Dima Group