رشته علوم آزمایشگاهی ورودی سال 95
ایام هفته 10-8 12-10 16-14 18-16
شنبه کارآموزی  کارآموزی 

آزمایشگاه آسیب‌شناسی

(دکتردهستانی-خانم آران) 

 
یکشنبه  کارآموزی کارآموزی 

 کنترل کیفی

(آقای نصرت آبادی-آقای رفعتی)

 
دوشنبه

آشنایی با بیماری‌های داخلی

(دکترایمانی) 

ایمنی‌شناسی 2

(آقای رازقی)

آزمایشگاه ایمونولوژی

(آقای رازقی)

 
سه‌شنبه

انگل‌شناسی 2

(دکترمردان شاه)

آزمایشگاه انگل‌شناسی 2

(دکترمردان شاه)

اخلاق اسلامی

(آقای میرحسینی)

 
چهارشنبه

آسیب‌شناسی

(دکتردهستانی)

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

(آقای اکبری)

   
پنج‌شنبه        

 

 

رشته علوم آزمایشگاهی ورودی سال 96
ایام هفته 10-8 12-10 16-14 18-16
شنبه

باکتری‌شناسی پزشکی

(دکترعزیزیان)

آزمایشگاه باکتری‌شناسی

(دکتر عزیزیان) 

آزمایشگاه باکتری‌شناسی

(دکتر عزیزیان)

 
 
یکشنبه

خون‌شناسی 1

(آقای اکبری)

آزمایشگاه خون‌شناسی 1

(آقای اکبری)

روش تحقیق

(دکتر مردان شاه) 

 
دوشنبه

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

 (دکترحسین زاده)

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

(دکترحسین زاده) 

بیوشیمی پزشکی 2

(دکترحسین زاده) 

 
سه‌شنبه باکتری‌شناسی پزشکی   زبان عمومی 2

تفسیر موضوعی قرآن

(آقای میرحسینی) 

چهارشنبه  

 فارماکولوژی

(دکتر بشیری)

 بیوشیمی پزشکی 2

(دکتر محمدی)

 
پنج‌شنبه        
جمعه        

 

 

رشته علوم آزمایشگاهی ورودی سال 97
ایام هفته 10-8 12-10 16-14 18-16
شنبه

آمار حیاتی

(خانم بلوردی-آقای گلپایگانی)

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

(دکترحسین زاده) 

مهارت‌های زندگی

(خانم جهانشاهی)

 
یکشنبه

فیزیولوژی

(آقای سرپوش)

آزمایشگاه فیزیولوژی

(خانم محمدی) 

دانش خانواده

(خانم‌ یغمور)

 
دوشنبه

 فیزیک حیاتی

(خانم مصلی نژاد)

زبان عمومی

(خانم کریمی) 

 

بیوشیمی عمومی

(دکتر محمدی) 

سه‌شنبه

 دانش خانواده

(آقای محمدزاده)

 بیوشیمی عمومی

(دکتر حسین‌زاده)

 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

(آقای دانشی)

 
چهارشنبه        
پنج‌شنبه        
جمعه        


 

منو

Template Design:Dima Group