رشته مامایی ورودی سال 96
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16
شنبه

کارآموزی بهداشت

(خانم فیروزآبادی و چراغی پور)

     

کارآموزی زنان

(افشاری علوی)

یکشنبه

کارآموزی بهداشت

    کارآموزی زنان

 

دوشنبه کارآموزی بهداشت      کارآموزی زنان  
سه‌شنبه

سونوگرافی

آسیب شناسی

(خانم علوی)

بیماری های زنان

(خانم علوی)

 

تاریخ تحلیلی

(مهدیه محمودآبادی) 

اصول مدیریت

(آقای شهدادی) 

چهارشنبه

دانش خانواده

(زینب یغمور)

اختلال جنسی- بهداشت 4

(خانم فیروزآبادی)

داروشناسی

(دکتر بشیری)

روانپزشکی

(خانم ایزدآبادی)

ژنتیک

(آقای رفعتی) 

تفسیر

(آقای فصیحی) 

پنج‌شنبه          
جمعه          

 

  

رشته مامایی ورودی سال 97
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16
شنبه کارآموزی بهداشت   کارآموزی زایشگاه  
یکشنبه کارآموزی بهداشت   کارآموزی زایشگاه  
دوشنبه کارآموزی زایشگاه   کارآموزی زایشگاه  
سه‌شنبه

اندیشه اسلامی 2

(آقای صادقی)

داخلی 1

(دکتر مسعودی)

تربیت بدنی ایمنولوژی اپیدمیولوژی
چهارشنبه

نوزادان

(خانم پوررمضانی)

بارداری زایمان

(خانم فیروزآبادی)

فیزیولوژی

(آقای سرپوش)

  تشریح  
پنج‌شنبه          
جمعه          


 

منو

Template Design:Dima Group