رشته پرستاری ورودی سال 95
ایام هفته 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18
شنبه

 کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران و مراقبت‌های ویژه

(دیالیز، ویژه/روان)

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران و مراقبت‌های ویژه

(دیالیز، ویژه/روان)

 

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران و مراقبت‌های ویژه

(اورژانس/ویژه) 

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران  و مراقبت‌های ویژه

(اورژانس/ویژه)

 

یکشنبه

 کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران و مراقبت‌های ویژه

(دیالیز، ویژه/روان)

 

 کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران و مراقبت‌های ویژه

(دیالیز، ویژه/روان)

 

پرستاری اورژانس در بحران و حوادث غیرمترقبه

(آقای زیدآبادی) 

 

دانش خانواده

(دختران)

 

دوشنبه

 مدیریت

(خانم ایزد آبادی)

مراقبت‌های جامع پرستاری در بخش‌های ویژه

(دکتر ایمانی)

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران  و مراقبت‌های ویژه

(اورژانس/ویژه)

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران  و مراقبت‌های ویژه

(اورژانس/ویژه)

 

 

سه‌شنبه

مراقبت‌های پرستاری در منزل

(دکتر ایمانی)

اخلاق اسلامی

تاریخ تحلیلی

(دختران)

دانش خانواده

(پسران)

 

تاریخ تحلیلی

(پسران)

چهارشنبه

 مراقبت‌های جامع پرستاری در بخش‌های ویژه

(دکتر ایمانی)

زبان 2     

 

پنج‌شنبه          

 

 

رشته پرستاری ورودی سال 96
ایام هفته 10-8 12-10 16-14 18-16
شنبه

کودک سالم

(خانم پور رمضانی)

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

(خانم پور رمضانی)

پرستاری بزرگسال سالمند 2

(آقای دیانی)

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌ای
یکشنبه

پرستاری بزرگسال سالمند 2

(دکتر ایمانی)

بهداشت محیط

(آقای دهداری) 

کارآموزی سالمند 2

(داخلی/جراحی)

کارآموزی سالمند 2

(داخلی/جراحی) 

دوشنبه  

پرستاری بهداشت روان

(خانم ایزد آبادی) 

کارآموزی سالمند 2

(داخلی/جراحی)

کارآموزی سالمند 2

(داخلی/جراحی) 

سه‌شنبه

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/فرد/خانواده/محیط/سالمند 2

(داخلی/جراحی)

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/فرد/خانواده/محیط/سالمند 2

(داخلی/جراحی)

 
اندیشه 2   
چهارشنبه کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/فرد/خانواده/محیط  کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/فرد/خانواده/محیط   

سلامت جامعه

(خانم دکتر نادری) 

پنج‌شنبه  

 تربیت‌بدنی 2

(پسران)

تربیت‌بدنی 2

(دختران) 

 
جمعه        

 

  

رشته پرستاری ورودی سال 97
ایام هفته 10-8 12-10 16-14 18-16
شنبه

تحقیق در پرستاری

(دکتر ایمانی)

فرآیند آموزش به بیمار

(دکتر ایمانی) 

فارسی

(خانم کارآموز) 

 
یکشنبه

 ایمنولوژی و ژنتیک

(آقای رازقی/ آقای رفعتی)

 زبان عمومی

(خانم مریدی)

 تغذیه و تغذیه‌درمانی

(خانم فرهبد)

 
دوشنبه

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

(عفونی /جراحی) 

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

(عفونی /جراحی) 

  انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن 
سه‌شنبه

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

(عفونی /جراحی) 

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

(عفونی /جراحی) 

 

ژنتیک

(آقای رفعتی) 

چهارشنبه

داروشناسی

(دکتر بشیری) 

 مفاهیم پایه پرستاری

(دکتر ایمانی)

   
پنج‌شنبه        
جمعه        


 

منو

Template Design:Dima Group