مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یکی از مدیریت‌های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می‌باشد و در حال حاضر به‌عنوان یکی از مراکز فعال در ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی نقش‌آفرینی می‌کند.

 

این مرکز در راه تحقق اهداف خود ، مدیریت کیفیت تعالی محور را با معیار افزایش رضایت‌مندی دانشجویان،اعضای هیئت‌علمی ، در صدر اولویت‌های خود دانسته ، لذا با بهره‌گیری از تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی ، در ارتقای توانمندی‌های اعضای هیئت‌علمی، ارزشیابی برنامه‌های درسی، تولید محصولات آموزشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، ارزشیابی عملکرد جامع اعضای هیئت‌علمی، بهره‌گیری از روش‌های نوین تدریس و ... فعال می‌باشد.

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان هم‌زمان با منفک شدن دانشکده از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مهرماه سال 1396 تشکیل شد و در حال حاضر از طریق کمیته توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی، کمیته ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان، کمیته استعدادهای درخشان، مرکز مهارت‌های بالینی (Skill Lab)، کمیته دانش‌پژوهشی آموزشی و کمیته توسعه آموزش دانشجویی در جهت بهبود کیفیت آموزش‌های عملی و نظری گروه‌های آموزشی، فعالیت‌های مؤثر خود را ارائه می‌کند.

Template Design:Dima Group