عنوان مسئول شماره تماس
کمیته برنامه‌ریزی درسی و آموزشی    
کمیته توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی امیر ناصر علی بیگی 09131782356
کمیته ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان قاسم زارع 09132504370
کمیته استعدادهای درخشان محمدصادق رازقی 09194159280
مرکز مهارت‌های بالینی (Skill Lab) زهرا ایمانی 09131792297
کمیته دانش‌پژوهشی آموزشی امید مردانشاه 09136293781
کمیته توسعه آموزش دانشجویی مهدی شهدوستی 09385840496

منو

Template Design:Dima Group