عنوان مسئول
کمیته برنامه‌ریزی درسی و آموزشی  
کمیته توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی امیر ناصر علی بیگی
کمیته ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان قاسم زارع
کمیته استعدادهای درخشان محمدصادق رازقی
مرکز مهارت‌های بالینی (Skill Lab) زهرا ایمانی
کمیته دانش‌پژوهشی آموزشی امید مردانشاه
کمیته توسعه آموزش دانشجویی مهدی شهدوستی
Template Design:Dima Group