آمار سایت

کاربران
3
مطالب
262
نمایش تعداد مطالب
24640
نام و نام خانوادگی :دکتر محمودرضا مسعودی

سمت:معاون آموزشی، دانشجویی، فرهنگی

تحصیلات:فوق تخصص روماتولوژی

شماره تماس:03442232053

پست الکترونیک:

توضیح راجع به معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

آدرس پستی معاونت آموزشی پژوهشی:
Template Design:Dima Group