رشته بهداشت حرفه‌ای برای اولین بار در سال 57 در ایران با نام پرستار صنعتی تأسیس شد.نام این رشته در سال 1353 به بهداشت صنعتی تغییریافته و در سال 1359 اولین دوره کارشناسی ارشد این رشته در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران (علوم پزشکی فعلی) تشکیل شد. هم‌زمان رشته ایمنی و بهداشت‌کار در مدرسه عالی حفاظت و بهداشت‌کار نیز راه‌اندازی شد این رشته در انقلاب فرهنگی موردبازنگری قرار گرفت و در سال 1361 اولین دوره در مقطع کاردانی در دانشگاه تهران دانشجو پذیرفت. گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1398 تأسیس شد.

منو

Template Design:Dima Group