نام و نام خانوادگی: مهدیه مکی آبادی
سمت: مسئول بایگانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
تلفن تماس: 034-42234512 داخلی 540
آدرس: سیرجان، خیابان ابن‌سینا، مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع)، ساختمان دانشکده پیراپزشکی
    
  

شرح وظایف

۱- برنامه‌ریزی دروس با هماهنگی گروه‌های مختلف آموزشی دانشکده و دانشگاه

۲- ثبت دروس ،انجام پیش انتخاب

۳- کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه

۴- کنترل حذف و اضافه‌ها دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور

۵- کنترل حذف تک‌درس دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور

۶- تنظیم و ارسال دعوت‌نامه اساتید

۷- تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به‌صورت برنامه هفتگی با هماهنگی اساتید و مسئولین کارورزی

۸- کنترل تشکیل کلاس‌های دانشکده بر طبق برنامه پیش‌بینی‌شده و جبرانی و ثبت در فرم‌های مربوطه

۹- کنترل و بررسی وضعیت کلاس‌های درس ازلحاظ وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی

۱۰- همکاری در برگزاری امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم

۱۱- انجام امور آموزشی دانشجویان مانند اعلام وضعیت تحصیلی، ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل، تعداد ترم مشروطی

۱۲- پیگیری انجام امور آموزشی دانشجویان مانند صدور گواهی اشتغال به تحصیل, اعلام اتمام سنوات، مشروطی و رد معدل و .....

۱۳- تکمیل درخواست‌های دانشجویان مهمان ، انتقالی ، تغییر رشته و امضاء و ارسال به اداره آموزش دانشکده

۱۴- تهیه فرم‌های مربوط به کمیته منتخب و تحویل آن به رئیس اداره آموزش

۱۵- تنظیم برنامه امتحانات و دریافت تائید مدیر گروه آموزشی مربوطه، ارسال دعوت‌نامه ممتحنین و مراقبین، تهیه صورت‌جلسه امتحانات و گزارش اجرای امتحانات

۱۶- تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی, سنوات آموزشی ...

۱۷- اعلام اسامی دانشجویان مشروط, ممتاز و ارتقاء و افت معدل و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده‌اند به رئیس اداره آموزش

۱۸- پیگیری و دریافت لیست نمرات پایان‌ترم, انجام امور اصلاح نمره

۱۹- تکمیل فرم‌های مربوط به قرارداد حق‌التدریس اساتید

۲۰- صدور گواهی تدریس اساتید در پایان هر نیمسال

۲۱- تحویل فرم فعالیت‌های آموزشی استادان گروه مربوطه یک ماه قبل از پایان کلاس‌ها به اساتید

۲۲- دریافت و کنترل فرم‌های فعالیت‌های آموزشی استادان رشته مربوطه

۲۳- مطالعه کامل دستورالعمل‌های اجرائی واصله جهت داشتن اطلاعات و تسلط کافی به قوانین و مقررات

امور کلاس‌ها:

۱- تهیه لیست حضوروغیاب و پوشه کلاس‌ها(تئوری و عملی) قیل از شروع هر نیمسال.

۲- هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضوروغیاب اساتید

۳- تعیین کسری و جبرانی کلاس‌ها از هفته ۱۰ به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران.

۴- هماهنگی با نمایندگان کلاس‌ها(دانشجویان) جهت انجام امور مربوط به کلاس‌ها.

۵- کنترل وسایل سمعی و بصری قبل از شروع کلاس‌ها و در طول‌ترم و هماهنگی با مدیر امور اداری دانشکده در خصوص تعمیر به‌موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی و بررسي دستگاه‌های کلاس.

۶- هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو و دانشجویان

۷- جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاس‌ها (تئوری و عملی) در تمام زمینه‌ها به اساتید و دانشجويان.

۸- اطلاع‌رسانی‌های موردنیاز مناسب (در بوردهای مربوطه و به مسئول سایت) برای دستورالعمل‌های ارسالی از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغیيرات ایجادشده در کلاس‌ها.

۹- هماهنگی با اساتید جهت حضور به‌موقع در سر کلاس‌ها.

۱۰- چک روزانه کلاس‌ها و حضوروغیاب ساعتی اساتید.

امور مربوط به دانشجویان:

۱- همکاری در دریافت مدارک موردنیاز از دانشجویان جدیدالورود جهت تشکیل پرونده.

۲- تکمیل و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان.

امور مربوط به امتحانات:

۱- هماهنگی و همکاری در ارسال دعوت‌نامه‌های مربوطه به امتحانات جهت اساتید دروس نظری.

۲- همکاری در دریافت سؤالات اساتید.

۳- همکاری در پیگیری ، تکثیر سؤالات و آماده‌سازی برگه‌های امتحانی.

۴- همکاری در تحویل سؤالات و لیست حضوروغیاب امتحانات به اساتید در روز امتحان.

۵- همکاری در دریافت لیست نمرات از اساتید.

۶- کمک به برگزاری امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم به‌عنوان ممتحن، تکثیر سؤالات و هماهنگی با نماینده کلاس مربوطه جهت برگزاری امتحانات میان‌ترم.

۷- هماهنگ بودن با مسئول آموزش در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی ماهانه.

منو

Template Design:Dima Group