دانشجویان عزیز پس از ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی، با مراجعه به سایت سما به آدرس http://sama.sirums.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx نسبت به دریافت پرینت انتخاب واحد اولیه اقدام نمایید.

نوع کاربری: دانشجو

کد کاربری: شماره دانشجویی

کلمه عبور: کد ملی(شماره شناسنامه)

Template Design:Dima Group