دوشنبه 15 آذر 1400 | Monday 6 December 2021

 

 

سرکار خانم فاطمه علوی

کارشناس ارشد مامایی

 

مربی

رزومه

 

 

سرکار خانم ندا بدرآبادی

کارشناس ارشد مامایی

 

مربی

رزومه

 

 

 

کارشناس گروه

 

 سرکار خانم  محدثه قاسمی

کارشناس آموزش

تلفن تماس:

03442234506

(داخلی 544)

 

 

 

Template Design:Dima Group