دوشنبه 15 آذر 1400 | Monday 6 December 2021

 خانم مریم بهشتیان 

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب

 

استادیار

رزومه

 

 خانم مینا محسنی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

رزومه

 

خانم صدف ترکزاده تبریزی

دکترای تخصصی پزشکی / پاتوبیولوژی

استادیار

رزومه

Template Design:Dima Group