شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

آقای محمود رضا مسعودی

فوق تخصص روماتولوژی

استادیار

رزومه

آقای فرج االله رحمانی

استادیار

رزومه

 
 

 خانم مریم بهشتیان 

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب

 

استادیار

رزومه

 

 خانم مینا محسنی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

رزومه

 

خانم صدف ترکزاده تبریزی

دکترای تخصصی پزشکی / پاتوبیولوژی

استادیار

رزومه

Template Design:Dima Group