شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

 

 

مسئول آزمایشگاه ها  

سرکار خانم

فاطمه عزت خواه

 

تلفن تماس:

03442234513

داخلی 545

 

کارشناسان آزمایشگاه

 

سرکار خانم

مریم صاحب الزمانی

 آزمایشگاههای فیزیک،

ایمونولوژی وهماتولوژی

 

سرکار خانم

بهاره قاسمی نژاد

آزمایشگاههای میکروب شناسی،

انگل شناسی و قارچ شناسی

 

 

آقای شهاب قاسمی نژاد

آزمایشگاههای بیوشیمی،

هورمون شناسی و شیمی

 

 

Template Design:Dima Group