شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 

 

مسئول آزمایشگاه ها  

سرکار خانم

فاطمه عزت خواه

 

شرح وظایف

 

تلفن تماس:

03442234513

داخلی 545

 

کارشناسان آزمایشگاه

 

سرکار خانم

مریم صاحب الزمانی

 آزمایشگاههای فیزیک،

ایمونولوژی وهماتولوژی

   

شرح وظایف

سرکار خانم

بهاره قاسمی نژاد

آزمایشگاههای میکروب شناسی،

انگل شناسی و قارچ شناسی

 

آقای شهاب قاسمی نژاد

آزمایشگاههای بیوشیمی،

هورمون شناسی و شیمی

 

Template Design:Dima Group