شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

رسالت: 

رسالت اولیه گروه علوم آزمایشگاهی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و دانش محور جهت تامین پرسنل فنّی

آزمایشگاه‌های تشخیص طبّی در مراکز دولتی یا غیر دولتی در سراسر کشور می‌باشد.

در این راستـا، مسئولیت‌های گروه علوم آزمايشگاهی، عبارت خواهند بود از:

  • تربیت کارشناس علوم آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای ملّی و بین المللی

 

  • ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فردی دانش آموختگان این رشته و یا شاغلین آزمایشگاه‌های تشخیص طبّی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی

 

  • توسعه پژوهش‌های کاربردی (درکنار پژوهش‌های بنیادی) در زمینه تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌ها و با رعایت اولویت‌های پژوهشی منطقه و کشور

 

  • توسعه گستره علم از طریق برگزاری یا مشارکت در برگزاری کنگره‌های داخلی و بین‌المللی

 

  • مشارکت در ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق مشارکت در حل مشکلات جامعه آزمایشگاهی کشور

اهداف:

گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد با دستیابی به شاخص‌های زیر بتواند به عنوان گروه پیشرو در سطح منطقه‌ای و ملی در خدمت تولید و گسترش دامنـه‌های علم و فن‌آوری در زمينه آموزش، پژوهش و تشخيص آزمایشگاهی و نهايتاً  ارتقاء سطح سلامت جامعه باشد.

  • مرجعیت علمی در زمینه علوم آزمایشگاهی کشور

 

  • ارائه عالیترین سطح آموزش نظری و عملی علوم آزمایشگاهی

 

  • پیشبرد تحقیقات کاربردی در زمینه علوم آزمایشگاهی(درکنار تحقیقات بنیادی) با توجه به اولویتهای کشور

 

  • تربیت نیروی انسانی کارآمد و دانش محور، جهت تـأمین نیـازهای فنّی و پرسنلی آزمایشگـاه‌های تشخیص طبی کشور            

ارتقاء رتبه علمی پژوهشی دانشکده به بالاترین سطح ممکن

Template Design:Dima Group