شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 

 

 

خانم نسرین صادقی

 

 

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

رزومه

خانم معصومه کرمی

 

 

کارشناس ارشد ارگونومی

 

مربی

 

 

رزومه

 

 

 آقای سلمان فرحبخش

 

 

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

مربی

 

 

رزومه

 

 

 خانم زهرا ستوده نیا کرانی

 

 

دکتری تخصصی نانو شیمی/ شیمی تجزیه

 

 

استادیار

 

 

رزومه

 

 

آقای محمد باقر عاقبت بخیر

مربی

 

رزومه

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group