دوشنبه 15 آذر 1400 | Monday 6 December 2021

جناب آقای دکتر رضا صادقی در حکمی ازسوی معاون آموزشی ،تحقیقات و دانشجویی،فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سیرجان به عنوان قائم مقام این معاونت منصوب گردید.

Template Design:Dima Group