دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021

جلسه تقدیر وپاس داشت زحمات پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی سیرجان با حضور ریاست محترم دانشکده ،معاونت فرهنگی،دانشجویی، آموزشی وتحقیقات و اعضا هیئت علمی در محل سالن کنفرانس معاونت فرهنگی،دانشجویی دانشکده برگزار شد.

 

این جلسه که با تلاوت آیاتی چنداز کلام الله مجید اغاز شد دکتر مسعودی در ابتداضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه به تشریح دستاورد های پژوهشی دانشکده پرداختندواز حمایت های بی دریغ ریاست دانشکده تقدیر وتشکر نمود.

در ادمه این جلسه دکتر محمدی ریاست دانشکده چند دقیقه ای به بحث اهمیت پژوهش پرداخت و خواستار مشارکت بیشتر اعضا هیئت علمی در این زمینه شد.

 سپس دکتر صادقی مدیر پژوهشی دانشکده گزارش جامعی از فعالیت های انجام شده در حوزه پژوهش را ارائه نمود.

در پایان این جلسه از پژوهشگران برتر دانشکده   وهمچنین از طرف معاونت تحقیقات نیز از زحمات ریاست دانشکده برای حمایت از بحث پژوهش وراه اندازی آزمایشگاه کرونا ی شهرستان سیرجان تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

Template Design:Dima Group