دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021

 

سامانه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

جهت نیم سال دوم سال تحصیلی 1400- 1401 به شرح جدول زیر فعال می باشد.

 

 

 دوشنبه 3 آبان تا پنجشنبه 4 آذر 1400

 

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدأ و بارگذاری مدارک

شنبه 6 آذر تا  پنج شنبه 18 آذر 1400

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

شنبه 20 آذر تا  شنبه 4 دی  1400

 

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

یک شنبه 5 دیماه تا یکشنبه 19 دیماه 1400

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

دوشنبه 20 دیماه تا شنبه 30 دیماه 1400

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

       

 

Template Design:Dima Group