شنبه 22 مرداد 1401 | Saturday 13 August 2022

 

سامانه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

جهت نیم سال دوم سال تحصیلی 1401- 1402 به شرح جدول زیر فعال می باشد.

 

 

 شنبه 20 فروردین تا شنبه 31 اردیبهشت 1401

 

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدأ و بارگذاری مدارک

یک شنبه اول خرداد آذر تا  پنج شنبه 12 خرداد 1401

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

دو شنبه 16 خرداد تا  پنج شنبه 16 تیر  1401

 

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

شنبه 18 تیر ماه تا پنجشنبه 30 تیر ماه 1401

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

شنبه اول  مرداد ماه تا دوشنبه 31 مرداد ماه 1401

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

     

Template Design:Dima Group