دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021

در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه جلسه ای به صورت وبینار جهت بررسی مشکلات دانشجویان دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر محمدی، معاون آموزش، پژوهش و فرهنگی جناب آقای دکتر مسعودی، مدیر آموزش جناب آقای دکتر صادقی و تعدادی از دانشجویان دانشکده  برگزار گردید.

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group