دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

در تاریخ یک شنبه دوم خرداد هزارو چهارصد جلسه رفع مشکلات و چالشهای پیش روی دانشجویان در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سیرجان برگزار گردید.

 

Template Design:Dima Group