دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021

در تاریخ شنبه یک خرداد هزارو چهارصد جلسه ای با حضور ریاست  دانشکده و معاونت آموزشی تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی با اعضا محترم هیئت علمی به صورت آنلاین  برگزار گردید.

 

Template Design:Dima Group