دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

در تاریخ شنبه یک خرداد هزارو چهارصد جلسه ای با حضور ریاست  دانشکده و معاونت آموزشی تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی با اعضا محترم هیئت علمی به صورت آنلاین  برگزار گردید.

 

Template Design:Dima Group