جمعه 26 شهريور 1400 | Friday 17 September 2021

در تاریخ شنبه یک خرداد هزارو چهارصد جلسه ای با حضور ریاست  دانشکده و معاونت آموزشی تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی با اعضا محترم هیئت علمی به صورت آنلاین  برگزار گردید.

 

Template Design:Dima Group