دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021

در تاریخ شنبه پنج تیرماه هزارو چهارصد جلسه مدیریت محترم آموزش و تحقیقات دانشکده با اعضا هیئت علمی جدید در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سیرجان برگزار گردید.

 

Template Design:Dima Group