دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

بازدید هیئت برد رشته پزشکی عمومی از امکانات و زیر ساخت های دانشکده علوم پزشکی سیرجان در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

 

 

 

 

Template Design:Dima Group