دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021

بازدید هیئت برد رشته پزشکی عمومی از امکانات و زیر ساخت های دانشکده علوم پزشکی سیرجان در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

 

 

 

 

Template Design:Dima Group