جمعه 26 شهريور 1400 | Friday 17 September 2021

بازدید هیئت برد رشته پزشکی عمومی از امکانات و زیر ساخت های دانشکده علوم پزشکی سیرجان در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

 

 

 

 

Template Design:Dima Group