دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

 

معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی به همراه مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی سیرجان از روند برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group