يكشنبه 7 خرداد 1402 | Sunday 28 May 2023

 

 

 


لینک برنامه کلاسی نیمسال اول 1402-1401 حضورتان ارسال می گردد، لطفا  به صورت منظم و طبق برنامه در کلاس ها شرکت نمایید. نماینده کلاس موظف به هماهنگی کلیه امور با اساتید مربوطه می باشد.

 

برنامه کلاسی

 

Template Design:Dima Group