شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

مراسم تجلیل از اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با حضور دکتر محمدی، رئیس  دانشکده، آقای دکتر مسعودی معاون آموزش و تحقیقات، آقای دکتر صادقی مدیر آموزش و تحقیقات، آقای دکتر بیگ زاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و خانم دکتر دهقانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سالن کنفرانس معاونت آموزشی برگزار شد.

 

 

Template Design:Dima Group