شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

از امروز شنبه ۲۳ بهمن ماه 1400 انتخاب واحد ترم جدید شروع و به مدت یک هفته ادامه دارد، دانشجویان محترم لطفا انتخاب واحد خود را بر اساس آرایش دروس رشته و تحت نظارت استاد مشاور و مدیر گروه مربوطه انجام دهید و هر گونه حذف و اضافه واحدها با نظر استاد مشاور و هماهنگی با آموزش صورت پذیرد.

 

 

Template Design:Dima Group