جمعه 7 مهر 1402 | Friday 29 September 2023

 

سامانه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

جهت نیم سال اول سال تحصیلی 1402- 1403 به شرح جدول زیر فعال می باشد.

 

 

دوشنبه 4 اردیبهشت تا چهارشنبه 31 خرداد 1402

 

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدأ و بارگذاری مدارک

شنبه 3  تیر تا  پنج شنبه 15 تیر 1402

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

شنبه 17 تیرتا شنبه 31 تیر 1402

 

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

یکشنبه 1 مرداد تا دوشنبه 16 مرداد 1402

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

سه شنبه 17 مرداد تا سه شنبه 31 مرداد 1402

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

      

Template Design:Dima Group