سه شنبه 7 تير 1401 | Tuesday 28 June 2022

 

قابل توجه همکاران محترم؛
با توجه به درخواست دبیر شورای صنفی مبنی بر در نظر گرفتن یک هفته فرجه برای امتحانات و موافقت شورای آموزشی دانشکده، پایان کلاس های نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تاریخ ۲ تیر ماه می باشد و از این تاریخ به بعد یک هفته فرجه برای مطالعه امتحانات تصویب شد.
لازم به ذکر است امتحانات پایان ترم از ۱۱ تیر شروع می گردد.

Template Design:Dima Group