سه شنبه 7 تير 1401 | Tuesday 28 June 2022

اطلاعیه

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست حذف تک درس دارند می رساند:
با توجه به تقویم آموزشی دانشکده،  حذف تک درس از تاریخ 23/03/1401 لغایت سه شنبه  24/03/1401  می باشد.

 چنانچه درخواست حذف از طرف استاد مشاور و  مدیر گروه تایید گردد حذف درس توسط کارشناس آموزش ( واحد انفورماتیک)  انجام می شود.
بدیهی است با حذف تک درس، تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو نباید کمتر از حد نصاب ترم بشود.

 

واحد آموزش

 

 

 

Template Design:Dima Group