جمعه 7 مهر 1402 | Friday 29 September 2023

این بازدید روز شنبه مورخ ۲۹ مرداد با حضور سرکار خانم دکتر صوری معاون آموزش و تحقیقات بیمارستان آموزشی انجام گرفت.
در این بازدید که به منظور شناسایی مشکلات و کمبودهای این حوزه بود، مقرر گردید با همکاری مدیریت بیمارستان هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات و کمبودهای شناسایی شده اقدام گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group