يكشنبه 6 فروردين 1402 | Sunday 26 March 2023

در جلسه چهار شنبه مورخ بیست وسوم شهریور که با حضور مدیریت آموزش و اساتید مشاور برگزار گردید، پیرامون مباحث چابک سازی و ارتقاء سطح هدایت تحصیلی و امور فرهنگی دانشجویان بحث وتبادل نظر گردید.

 

 

 

Template Design:Dima Group