جمعه 7 مهر 1402 | Friday 29 September 2023

 

جلسه ی هماهنگی نقل وانتقالات دانشجویی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور جناب آقای زید آبادی مدیر آموزش و اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد، در خصوص درخواست ها و مشکلات مطرح شده از سوی دانشجویان متقاضی انتقالی یا مهمان و موارد دیگر در حوزه نقل وانتقال دانشجویان نقل وانتقالات دانشجویان، بحث وتبادل نظر شد .
در پایان با رای گیری اعضای حاضر در این جلسه برای هر چه بهتر ارائه شدن خدمات به این دانشجویان در این خصوص موارد ارائه وتصمیم گیری شد.

 

Template Design:Dima Group