شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

 

 

آدرس : سیرجان _ خیابان ابن سینا _ مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع)
شماره تماس : 034-42232052
نمابر : 034-42340626
کد پستی : 7818683333
شماره های داخلی قسمت های مختلف معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی


 

 

Template Design:Dima Group