شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

چشم انداز

مرکز امور هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان تلاش دارد با بهره گیری از اسناد بالادستی و با توجه به نقشه جامع علمی کشور، سند توسعه علمی منطقه هشت آمایشی آموزش عالی سلامت، تفاهم نامه توسعه متوازن آموزش عالی سلامت کلان منطقه هشت آمایشی کشور و از طریق حرکت در راستای برنامه ریزی راهبردی خود و با مشارکت و همکاری مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده و از طریق برآورد تعداد اعضای هیأت علمی مورد نیاز برای ارائه خدمات علمی و بهداشتی و درمانی و متناسب با نیاز گروه های آموزشی و استانداردهای برنامه آموزشی رشته مقاطع دایر و در حال توسعه؛ در طول 5 سال آینده اعضای هیأت علمی و اساتید متعهد، مجرب، با انگیزه، توانمند، خلاق و برخوردار از دانش روز در حیطه های علوم پایه، پیش بالینی و بالینی، علوم رفتاری و اجتماعی را جذب نماید و از این منظر جایگاهی شایسته در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب کند.

 

رسالت  یا مأموریت

 

رسالت مرکز امور هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان جذب و بکارگیری نیروی انسانی متعهد، با انگیزه، متخصص و توانمند بعنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار و ساماندهی کلیه نیازها و امور مرتبط به اعضاء هیأت علمی در راستای تثبیت ارزش های حرفه ای و توسعه، بهبود و ارتقاء مستمر کیفیت آموزش، پژوهش، سلامت و درمان و دستیابی به هدف غایی حفظ و ارتقای سلامت جامعه می باشد.

ارزش ها

حفظ، احترام و پایبندی به منزلت، کرامت و ارزش های معنوی و انسانی

توسعه جو اخلاقی و منش حرفه ای، تقویت روحیۀ مشارکت و مسئولیت‌پذیری در بین اعضای هیأت علمی

تکریم ، حفظ و ارتقاء منزلت، توانمندی و صلاحیت علمی، اخلاقی و حرفه ای اعضای هیأت علمی

ارج نهادن به مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری، دانش پژوهی و پژوهش در آموزش

تقویت تعاملات آموزشی و تعامل پویا و مؤثر بین اساتید، فراگیران، دانش آموختگان و کارکنان

شفافیت و پاسخگوئی در قبال جامعه، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان

قرار گرفتن در مسیر تعالی از طریق ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت خدمات آموزشی، درمانی و پژوهشی

رعایت عدالت در جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی متعهد، مجرب، توانمند و با صلاحیت

اهداف کلان

برنامه ریزی جهت جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی دارای صلاحیت اخلاقي، علمي، عملي، آموزشي و پژوهشي متناسب با نیاز گروه های آموزشی و مأموریت های دانشکده و کلان منطقه

برنامه ریزی مداوم جهت توسعه و بهبود مستمر نظام آموزشی برای تربیت فرگیران با بالاترین توانمندی علمی، عملی، بالینی و اخلاقی

برنامه ریزی جهت ارتقاء، توسعه فردی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی متناسب با نیازهای جامعه و نیازهای حوزه آموزش علوم پزشکی

برنامه ریزی جهت توسعه قابلیت ها و استفاده از ظرفیت های بین دانشگاهی و برقراری روابط گسترده با سایر دانشگاه های کشور

برنامه ریزی جهت ارائه خدمات درمانی و آموزشی با کیفیت، متناسب با تکنولوژی روز و مطابق با استانداردهای علمی

برنامه ریزی جهت توسعه ی کمی و کیفی فناوری های نوین در آموزش و توسعه ی تحقیقات و نوآوری در زمینه علوم پایه و بالینی

 

 

Template Design:Dima Group