شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

شرح وظایف امور هیات علمی

عمده فعالیت این مدیریت انجام امور اداری و استخدامی، ترفیعات و امور رفاهی اعضای محترم هیات علمی است در همين راستا محورهاي فعاليت اين مركز به شرح ذیل مي باشد:

  1. بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در سطح گروههای بالینی و علوم پایه بر اساس استاندارد های داخلی و خارجی با هدف ارتقاء آموزشی اعضای هیات علمی و همچنین افزایش کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه
  2. ارائه برنامه هاي توانمند سازي اعضاي هيات علمي
  3. تشكيل پرونده سوابق علمي آموزشي پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي
  4. مكاتبات لازم با وزارت متبوع و ساير موسسات آموزش عالي
  5. مكاتبات هيات انتظامي اعضاي هيات علمي
  6. تشکیل کمیته نقل و انتقال اعضای هیات علمی و بررسی درخواست های ارسالی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های وزارتی و داخلی
  7. مكاتبات لازم جهت صدور گواهي هاي مورد تقاضاي اعضاي هيات علمي
  8. پایش مستمر عملکرد کمی و کیفی اعضای هیات علمی و انجام کارشناسی در خصوص مواردی چون ترفیع سالیانه، ارتقاء مرتبه، تغییر وضعیت استخدامی و ....
  9. بررسی سوابق اعضای هیات علمی با چشم انداز 5 و 10 ساله با هدف شناسایی افرادی که موعد بازنشستگی آنان فرا می رسد و برنامه ریزی لازم جهت جایگزینی مناسب
  10. نیازسنجی هیات علمی در گروه های دانشکده های تابعه دانشگاه
  11. جذب و تامین کادر هیات علمی مورد نیاز گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در چار چوب مجوزهای ابلاغی و ضوابط و دستور العمل های مورد عمل به دو صورت:الف- نیروهای مشمول تعهدات قانونی ب- استخدام پیمانی
  12. تهیه و صدور کلیه احکام حقوقی اعضای هیات علمی شامل : افزایش حقوق و مزایا در ابتدای هر سال بر اساس مصوبات و ضرایب مصوب ، ترفیع پایه ، ارتقا ء مرتبه ، احتساب سوابق خدمت اموزشی ،  ماموریت آموزشی ،  مامور به خدمت ،  انتقال ، مرخصی بدون حقوق ،  فرصت مطالعاتی ،  بازنشستگی و...
  13. انجام امور مربوط به مسیر ارتقاء شغلی: انجام مراحل مربوط به ماموریت آموزشی و یا بورس تحصیلی در داخل یا خارج از کشور به منظور اخذ دانشنامه های تکمیلی ، تخصصی، فلوشیپ و فرصت مطالعاتی
  14. اجرای قوانین و مقررات ابلاغی شامل: ابلاغ و ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات ذیربط ابلاغی از وزارت متبوع،هیات امنا، شورای دانشگاه ، و هیات ممیزه دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای ذیربط و اقدام و نظارت کامل بر اجرایی شدن آنها
  15. انجام امور جاری رفاهی و متفرقه حسب درخواست اعضای هیات علمی شامل: صدور معرفی نامه به بانک ها، سازمانها در امور دولتی انجام امور انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، تهیه گواهی های انجام خدمت تعهدات قانونی جهت اخذ دانشنامه های تخصصی و فوق تخصصی و ...
  16. تهیه و تنظیم دقیق اطلاعات پرسنلی شامل ورود اطلاعات پرسنلی و استخدامی در سیستم احکام و تکمیل فرم ۵۰۲،ارائه گزارش های آماری در زمینه های مختلف به حوزه های تابعه دانشگاه و وزارت متبوع، تهیه گزارش های عملکرد و تشکیل پرونده های پرسنلی و ......
  17. بررسی و تعیین میزان برخورداری هر یک از اعضای هیات علمی از حق فوق العاده محرومیت از مطب در دوره های شش ماهه
  18. برگزاری جلسات با گروه ها و دانشکده ها و بررسی مسائل و مشکلات اعضای هیات علمی
  19. هماهنگی جهت اجرای طرح ضیافت اندیشه در مشهد مقدس جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی
  20. ارائه برنامه های رفاهي اعضاي هيات علمي مانند سالن ورزشی و استخر
  21. ارائه پیشنهادات به هیات رئیسه و هیات امناء دانشگاه جهت تصویب قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیات علمی
  22. تدوين شيوه نامه حق الزحمه آموزشي جهت اعضاي محترم هيات علمي تمام وقت و مدرسين غيرهيات علمي
  23. تدوین و بازنگري شيوه نامه محروميت از مطب جهت اعضاي محترم هيات علمي تمام وقت جغرافيايي
  24. ارائه تسهیلات در قالب صندوق رفاه اعضای هیات علمی
  25. برگزاري اردوهايي ويژه اعضاي هيات علمي
  26. تجليل و تقدير از اعضاي محترم هيات علمي به مناسبتهاي مختلف مانند روز استاد و تولد و ...
  27. تشکیل کمیته بهره وری در آموزش به عنوان کمیته معین شورای آموزشی دانشگاه جهت بررسی کارشناسانه و تسریع در اموراعضای هیات علمی 
  28. ایجاد سامانه اینترنتی جهت ثبت نام متقاضیان متعهد خدمت به صورت هیات علمی
  29. بازمهندسی دانشکده ها و رشته های تحصیلی و گروه های آموزشی
  30. بازنگری حق مدیریت
  31.  تدوین شیوه نامه همکاری خارج دانشگاهی جهت اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی
Template Design:Dima Group