شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 


   نام خانوادگی  سمت  شماره تماس   داخلی   
  نرجس فتحی     

  مسئول دفتر معاون آموزشی

 

034-31296600-4 

501

 شرح وظایف

  افسانه کریمی

کارشناس کمیته ترفیع سالیانه  ورکود علمی

    شرح وظایف
  افسانه کریمی

کارشناس حق التدریس

    شرح وظایف
  حمیده مهدوی نسب

مسئول روابط عمومی

034-31296600-4

 531

 شرح وظایف

  دکتر مقدسی کارشناس امور اداری      
  مریم فخرالدینی کارگزین هیات علمی

034-31296600-4

505 شرح وظایف
           
           
           
           
Template Design:Dima Group