شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

اولویت های پژوهشی گروه بهداشت عمومی سال 1401

 

- پیشگیری و کنترل بیماری کووید-19

- پیشگیری از سوانح- حوادث جاده ای(با توجه به موقعیت استراتژیک شهرستان)

- بررسی شیوع مصرف دخانیات (قلیان و سیگار) و عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف آن

- طراحی مداخلات جامعه محور برای پیشگیری و کنترل دخانیات و سوء مصرف مواد

- بررسی شیوع بیماری فشارخون در بین افراد جامعه و طراحی مداخله مناسب

- بررسی شیوع بیماری دیابت در بین افراد جامعه و طراحی مداخله مناسب

- بررسی شیوع سرطان ها در بین افراد جامعه و طراحی مداخله مناسب

- بررسی شیوع ریسک فاکتورهای بیمارهای غیرواگیر و طراحی مداخله مناسب

- بررسی شیوع بیماری کبد چرب در بین افراد جامعه و طراحی مداخله مناسب

- بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و نقش آن در پیشگیری از بیماری ایدز

- بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و نقش آن در پیشگیری از سوء مصرف مواد

- بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و نقش آن در پیشگیری از انحرافات اجتماعی

- حوادث ناشی از معادن و صنایع وابسته

 

اولویت های پژوهشی گروه بهداشت عمومی سال 1402

 

پیشگیری از سوانح و حوادث
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر
سوء تغذیه گروه های آسیب پذیر
فناوری های نوین در حوزه سلامت
عوامل اجتماعی مؤثر  بر سلامت
بهره مندی از خدمات سلامت در حاشیه نشینان شهرستان سیرجان
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیردار و بازپدید
Template Design:Dima Group