دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

 

جناب آقای نوید جمالی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

استادیار

رزومه 

   

جناب آقای امید مردانشاه

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

استادیار

رزومه

   

جناب آقای خلیل عزیزیان

دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

استادیار

رزومه

   

سرکار خانم لیلا جعفر زاده

دکتری ایمنی شناسی پزشکی

 

 

استادیار

 رزومه

   

 خانم دکتر حدیث فتحی زاده

دکتری باکتری شناسی پزشکی

 

 

استادیار

رزومه

 
   

خانم دکتر سعیده نیکپور

استادیار

رزومه

   

جناب آقای محمد صادق رازقی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

مربی

رزومه

   

 

 

جناب آقای علی رضا رفعتی

کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی

مربی

رزومه

 

 

جناب آقای طاهر اکبری سعید

کارشناسی ارشد هماتولوژی

مربی

رزومه

 

 

جناب آقای مرتضی صدوقی

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

مربی

رزومه

 
     

 

 

مسئول آزمایشگاه ها  

سرکار خانم

فاطمه عزت خواه

 

تلفن تماس:

03442234513

داخلی 545

 

کارشناسان آزمایشگاه

 

سرکار خانم

مریم صاحب الزمانی

 آزمایشگاههای فیزیک،

ایمونولوژی وهماتولوژی

 

سرکار خانم

زهرا احمدی

آزمایشگاههای میکروب شناسی،

انگل شناسی و قارچ شناسی

 

سرکار خانم

لاله عزت آبادی

آزمایشگاههای بیوشیمی،

هورمون شناسی و شیمی

 

 

Template Design:Dima Group