دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

خانم دکتر فاطمه محمدی

دکترای تخصصی علوم اعصاب

استادیار

رزومه

سرکار خانم نجمه صادقی

 دکترای فیزیولوژی پزشکی

استادیار

رزومه

 

 آقای محمدکریم آزادبخت

دکترای فیزیولوژی پزشکی

استادیار

رزومه

 

 سرکار خانم مریم سعیدی نژاد

کارشناس ارشد آناتومی

 

مربی

رزومه

 

سرکار خانم راضیه مصلی نژاد

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

مربی

رزومه 

 

 جناب آقای محمد امین سرپوش

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

مربی

رزومه

 

Template Design:Dima Group