شنبه 19 آذر 1401 | Saturday 10 December 2022

خانم فاطمه محمدی

دکترای تخصصی علوم اعصاب

استادیار

رزومه

خانم نجمه صادقی

 دکترای فیزیولوژی پزشکی

استادیار

رزومه

 

 آقای محمدکریم آزادبخت

دکترای فیزیولوژی پزشکی

استادیار

رزومه

 

 خانم مریم سعیدی نژاد

کارشناس ارشد آناتومی

 

مربی

رزومه

 

 آقای محمد امین سرپوش

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

مربی

رزومه

 

Template Design:Dima Group