شنبه 30 تير 1403 | Saturday 20 July 2024

تاریخچه

دانشکده علوم پزشکی سیرجان تربیت دانشجو در رشته مامایی در مقطع کارشناسی ناپیوسته را از سال 1391 با پذیرش 20 دانشجو آغاز کرد و تاکنون  160 فارغ التحصیل داشته است. هم اکنون نیز 46 دانشجوی درحال تحصیل دارد.

 

رسالت گروه مامایی:

از رسالت های مامایی در حوزه بالینی تعلیم و تربیت ماماهای ماهر، متعهد، توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه در جهت تأمین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مرتبط با سلامت و بهداشت مادران، کودکان و خانواده است به نحوی که دانش آموختگان این رشته بتوانند در مراکز بهداشتی درمانی، مشاوره خدمات مامایی، بیمارستانها و سایر مراکز مرتبط، فعالیتهای موثر و کارآمد را دربالاترین سطح استانداردهای حرفه ای ارائه کرده و رضایتمندی مراجعین و مددجویان را تامین نمایند.

 

اهداف کلی گروه مامائی:

تربیت کارشناسان متعهد در زمینه آموزش و خدمات مامایی به طوری که با کارایی و مهارت لازم بتوانند در جهت تامین سلامت مادران و کودکان قدم بردارند.

Template Design:Dima Group