شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

 

 

خانم فاطمه خواجویی نژاد

 

کارشناس ارشد مامایی

 

مربی

 

رزومه

 

 

خانم ندا بدرآبادی

 

کارشناس ارشد مامایی

 

مربی

 

رزومه

 

 

 

کارشناس گروه

 

 سرکار خانم  محدثه قاسمی

 

 

کارشناس آموزش

تلفن تماس:

 

03442234506

(داخلی 544)

 

 

 

Template Design:Dima Group