جمعه 7 مهر 1402 | Friday 29 September 2023

 

 

خانم فاطمه خواجویی نژاد

کارشناس ارشد مامایی

 

مربی

رزومه

 

 

خانم ندا بدرآبادی

کارشناس ارشد مامایی

 

مربی

رزومه

 

 

 

کارشناس گروه

 

 سرکار خانم  محدثه قاسمی

کارشناس آموزش

تلفن تماس:

03442234506

(داخلی 544)

 

 

 

Template Design:Dima Group