شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

محورهای پژوهشی گروه معارف اسلامی

1-قرآن ، عترت و سلامت

2-بررسی اعجاز علمی قرآن در آموزه های پزشکی و بهداشتی

3-بررسی مبانی قرآنی انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری

4-بررسی حقوق شهروندی و حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5-جمعیت و خانواده در آموزه های دینی

6-تربیت فرزند در اسلام

7-تحلیل علمی بیانیه گام دوم انقلاب

8-روش تحقیق میان رشته ای میان علوم و معارف اسلامی با علوم پزشکی

9-تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به ویژه در علوم پزشکی

10- تاریخ ائمه شیعه

11- بررسی حکمرانی و سیاستگذاری اسلامی

12-سلامت معنوی

13- فقه پزشکی (بررسی قواعد فقهی در حوزه علوم پزشکی)

14-چالش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی

15-تحلیل جنگ ترکیبی  پاییز 1401

16- آسیب شناسی بیداری اسلامی

17- بررسی مبانی اخلاق اسلامی

18-مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

Template Design:Dima Group