شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

نام آزمایشگاه

استاد مسئول

کارشناس

شماره تماس

 

شیمی محیطی

 

مهندس مجید امیری

خانم شهسواری/ خانم اسدی

-

 

میکروبیولوژی محیطی

 

مهندس ساناز حمزه

خانم حاج ابراهیمی

-

 

آلودگی هوا

 

مهندس عباس دهداری­راد

خانم پروار

-

 

هیدرولیک

 

دکتر سمیه دهقانی

خانم حاج ابراهیمی

-

 

پسماند

 

مهندس مجید امیری

خانم اسدی

-

Template Design:Dima Group