دوشنبه 27 دي 1400 | Monday 17 January 2022

 

اعضاء گروه

جناب آقای 

حسن دهداری راد

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

استادیار

رزومه

جناب آقای

امیر ناصر علی بیگی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

رزومه

جناب آقای

عباس دهداری راد

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

رزومه

 

جناب آقای

مجید امیری قرقانی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

رزومه

 

سرکار خانم

ساناز حمزه

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

رزومه

 

 

 

 

Template Design:Dima Group