شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

معرفی رشته

  رشته کارشناسی پیوسته هوشبری شاخه ای از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید بیهوشی و تکنو لوژیهای نوین جراحی در جراحیهای تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل، حین و بعد عمل می آموزند. دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با بیهوشی مطلوب در بخشهای اتاق عمل بیمارستان ، بخشهای مداخله تشخیصی – درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می نمایند.

 

تاریخچه

گروه هوشبری دانشکده علوم پزشکی سیرجان، فعالیت خود را از سال 92 با پذیرش دانشجو  درمقطع کارشناسی با تعداد 20 نفر  آغاز نمود. در حال حاضر 100 دانشجو از ورودی 96 تا کنون در این گروه وجود دارد.

 

رسالت گروه هوشبری

  رسالت رشته هوشبری عبارت است از : تریبیت دانش آموختگانی که بتوانند در ابعاد مراقبتی ، درمانی و آموزشی به منظور کمک به متخصصین بیهوشی و تحت نظارت و مسئولیت آنان در امر بیهوش ساختن و هوش آوری بیمار انجام وظیفه نمایند . با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب از بیمار در مراحل قبل ، حین و بعد از بیهوشی ، پایش مداوم علائم حیاتی بیمار ، ایجاد شرایط مناسب روحی برای بیمار ، پیشگیری از انتقال و انتشار عفونت ، کمک در احیاء قلبی ، ریوی و مغزی ( CPCR ) ، حفظ سلامت بیمار در واحد مراقبت های پس از بیهوشی ( PACU ) و نگهداری و آمایش مناسب دستگاهها ، وسایل و تجهیزات بخش بیهوشی مقدور خواهد بود .

 

دورنما

  با توجه به تغییرات و گستردگی علوم در دنیا ، رشته هوشبری با نوآوری ، کسب اطلاعات و انتقال دانش روزآمد و مهارت های بالینی و با تأکید بر یادگیری فعالانه و مراقبت مداوم از بیمار به مطلوب ترین شکل ممکن به یکی از رشته های مطرح در جوامع علمی داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد .

 

 اهداف کلّی رشته
الفتربیت فراگیرانی که بتوانند نیازهای بیمار را در مراحل قبل ، حین و بعد از بیهوشی موربررسی قرار دهند .
بتربیت فراگیرانی که در تعالی بهداشت ، حفظ سلامتی و ارتقاء سطح مراقبت در حدّ مطلوب و رضایت مندی بیمار کوشا باشند .
جتربیت فراگیرانی که بتواند در بخش مراقبت های ویژه پس از بیهوشی به نحو احسن انجام وظیفه نمایند .
دتربیت فراگیرانی که بتوانند در نجات جان بیماران در فوریت ها نقش مؤثری را ایفا نمایند .
وتربیت فراگیرانی که در آموزش بیمار ، خانواده و سایر افراد بر حسب نیاز پیش قدم باشند .
زتربیت فراگیرانی که به ارتباط مناسب با بیمار ، خانواده و اطرافیان اهمیت بدهند.

 

 

 

 

Template Design:Dima Group